Mais

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 2...0 29/11
CME di Chicago 2...9 29/11
DAP Constanta (media) 2...0 25/11
Landmar Moldova FCA 1...0 19/11
EC Constanta 2...3 25/11
EC Black Sea 2...5 24/11
Milan (national transactions) 2...0 23/11
Milan (EU transactions) 3...0 23/11
Milan (BIO production Italy) 4...0 23/11

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 2...0 29/11
CME di Chicago 2...1 29/11
DAP Constanta (media) 2...0 23/11
Landmar Moldova FCA 2...7 19/11
Milan (national transactions) 3...0 23/11
Milan (EU transactions) 3...0 23/11
EC Black Sea 2...7 24/11

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (collab. traders) - NEW CROP 2...0 5/10
Landmar Moldova FCA 2...7 19/11

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 5...8 8/11
Landmar Moldova FCA 5...6 19/11
EC Bordeaux 6...8 24/11
EC Ukraine 6...4 24/11

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 6...0 29/11

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 4...1 29/11
Landmar Moldova FCA 4...3 19/11
EC Ukraine 4...8 24/11
Milan (foreign transactions) 9...0 23/11
Milan (BIO production Italy) 7...0 23/11
Milan (national transactions) 9...0 23/11

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
Landmar Moldova FCA 1...5 19/11
EC Muntenia 3...0 25/11
EC Black Sea 2...7 24/11
Milan (EU transactions) 3...0 23/11
Milan (BIO production Italy) 3...0 23/11

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 3...0 30/11

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 1...1 31/10

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...7 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 1...2 31/10

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 1...8 29/06
FOB Rotterdam 7...0 17/12

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...0 29/06

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 29/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 29/11 este 2...9 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 25/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 19/11 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 25/11 este 2...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 24/11 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 23/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 23/11 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 23/11 este 4...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 29/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 29/11 este 2...1 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 23/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 19/11 este 2...7 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 23/11 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 23/11 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 24/11 este 2...7 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de DAP Constanta (collab. traders) - NEW CROP din data de 5/10 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 19/11 este 2...7 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 8/11 este 5...8 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 19/11 este 5...6 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 24/11 este 6...8 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 24/11 este 6...4 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 29/11 este 6...0 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 29/11 este 4...1 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 19/11 este 4...3 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 24/11 este 4...8 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 23/11 este 9...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 23/11 este 7...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (national transactions) din data de 23/11 este 9...0 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 19/11 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 25/11 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 24/11 este 2...7 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 23/11 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 23/11 este 3...0 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 30/11 este 3...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/10 este 1...1 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...7 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 31/10 este 1...2 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 29/06 este 1...8 EUR/t

 • Pretul la Olio di soia publicat de FOB Rotterdam din data de 17/12 este 7...0 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 29/06 este 3...0 EUR/t