Mais

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 22/07
CME di Chicago 1...4 22/07
CerealeColectD Bid (CPT Constanta) 1...0 23/07
Landmar Moldova FCA 1...3 18/07
EC Black Sea 1...5 10/07
Milan (national transactions) 1...0 16/07
Milan (EU transactions) 1...0 16/07

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...5 22/07
CME di Chicago 1...0 22/07
CerealeColectD Bid (CPT Constanta) 1...0 23/07
Landmar Moldova FCA 1...3 18/07
Milan (national transactions) 1...0 16/07
Milan (EU transactions) 1...0 16/07
EC Black Sea 1...7 10/07
ELA General - Bid (Moldova) 1...4 23/07

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
LIFFE di Londra 1...3 22/07
Landmar Moldova FCA 1...3 18/07
ELA General - Bid (Moldova) 1...3 23/07

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
CerealeColectD Bid (CPT Constanta) 2...6 23/07

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 3...5 22/07
ICE Canada 2...9 22/07
CerealeColectD Bid (CPT Constanta) 3...0 12/07

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 2...1 22/07
Landmar Moldova FCA 2...6 18/07

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
CerealeColectD Bid (CPT Constanta) 1...0 23/07
Landmar Moldova FCA 1...3 18/07
EC Black Sea 1...8 10/07

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
CerealeColectD Bid (CPT Constanta) 1...0 23/07
FOB Port Francia 1...0 19/07

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 7...3 31/05

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...9 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 7...8 31/05

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 5...3 22/07

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...8 22/07

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 22/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 22/07 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CerealeColectD Bid (CPT Constanta) din data de 23/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/07 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 10/07 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 16/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 16/07 este 1...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 22/07 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 22/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CerealeColectD Bid (CPT Constanta) din data de 23/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/07 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 16/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 16/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 10/07 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 23/07 este 1...4 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de LIFFE di Londra din data de 22/07 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/07 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 23/07 este 1...3 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de CerealeColectD Bid (CPT Constanta) din data de 23/07 este 2...6 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 22/07 este 3...5 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de ICE Canada din data de 22/07 este 2...9 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de CerealeColectD Bid (CPT Constanta) din data de 12/07 este 3...0 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 22/07 este 2...1 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/07 este 2...6 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de CerealeColectD Bid (CPT Constanta) din data de 23/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/07 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 10/07 este 1...8 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de CerealeColectD Bid (CPT Constanta) din data de 23/07 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 19/07 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/05 este 7...3 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...9 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 31/05 este 7...8 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 22/07 este 5...3 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 22/07 este 3...8 EUR/t