Mais

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 1...0 29/11
MATIF Parigi 1...5 1/12
CME di Chicago 1...4 1/12
Landmar Moldova FCA 1...2 27/11
EC Constanta 2...7 20/11
Milan (national transactions) 2...0 28/11
Milan (EU transactions) 2...0 28/11
Milan (BIO production Italy) 3...0 28/11

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 2...0 29/11
MATIF Parigi 2...5 1/12
CME di Chicago 1...6 1/12
Landmar Moldova FCA 1...1 27/11
Milan (national transactions) 2...0 28/11
Milan (EU transactions) 2...0 28/11

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 1...0 29/11
Landmar Moldova FCA 1...5 27/11

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 3...3 29/11
Landmar Moldova FCA 3...2 27/11
EC Bordeaux 3...7 29/11
EC Ukraine 4...6 29/11

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 4...5 1/12
DAP Constanta (media) 4...0 29/11

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 4...3 1/12
Landmar Moldova FCA 3...8 27/11
EC Ukraine 3...9 29/11
Milan (foreign transactions) 1...0 28/11
Milan (BIO production Italy) 9...0 28/11
Milan (national transactions) 1...0 28/11

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 1...0 29/11
Landmar Moldova FCA 1...7 27/11
EC Muntenia 1...5 20/11
EC Black Sea 1...1 29/11
Milan (EU transactions) 2...0 28/11
Milan (BIO production Italy) 2...0 28/11

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 2...0 1/12

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 1...2 31/05
FOB Rotterdam 1...1 9/06

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...7 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 8...3 14/06

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 1...5 20/06
FOB Rotterdam 7...0 17/12

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...6 29/06

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 29/11 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 1/12 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 1/12 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 27/11 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 20/11 este 2...7 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 28/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 28/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 28/11 este 3...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 29/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 1/12 este 2...5 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 1/12 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 27/11 este 1...1 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 28/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 28/11 este 2...0 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de DAP Constanta (media) din data de 29/11 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 27/11 este 1...5 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 29/11 este 3...3 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 27/11 este 3...2 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 29/11 este 3...7 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 29/11 este 4...6 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 1/12 este 4...5 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Constanta (media) din data de 29/11 este 4...0 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 1/12 este 4...3 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 27/11 este 3...8 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 29/11 este 3...9 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 28/11 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 28/11 este 9...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (national transactions) din data de 28/11 este 1...0 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Constanta (media) din data de 29/11 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 27/11 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 20/11 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 29/11 este 1...1 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 28/11 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 28/11 este 2...0 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 1/12 este 2...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/05 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Olio di girasole publicat de FOB Rotterdam din data de 9/06 este 1...1 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...7 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 14/06 este 8...3 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 20/06 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Olio di soia publicat de FOB Rotterdam din data de 17/12 este 7...0 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 29/06 este 3...6 EUR/t