Mais

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 24/01
CME di Chicago 1...0 24/01
DAP Constanta (media) 1...0 23/01
Landmar Moldova FCA 1...3 22/01
EC Constanta 1...8 9/01
EC Black Sea 1...5 22/01
Milan (national transactions) 1...0 21/01
Milan (EU transactions) 1...0 21/01
Milan (BIO production Italy) 2...0 21/01
ELA General - Bid (Moldova) 1...3 11/01

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 24/01
CME di Chicago 1...0 24/01
DAP Constanta (media) 1...0 23/01
Landmar Moldova FCA 1...4 22/01
Milan (national transactions) 2...0 21/01
Milan (EU transactions) 2...0 21/01
EC Black Sea 2...2 22/01
ELA General - Bid (Moldova) 1...4 11/01

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
LIFFE di Londra 1...3 23/01
Landmar Moldova FCA 1...4 22/01
ELA General - Bid (Moldova) 1...4 11/01

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 3...8 15/01
Landmar Moldova FCA 3...8 22/01
ELA General - Bid (Moldova) 3...8 11/01

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 4...5 24/01
ICE Canada 3...9 24/01

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 2...4 24/01
Landmar Moldova FCA 2...7 22/01
EC Ukraine 3...3 22/01
Milan (foreign transactions) 3...0 21/01
Milan (BIO production Italy) 5...0 21/01
Milan (national transactions) 3...0 21/01
ELA General - Bid (Moldova) 2...7 11/01

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
Landmar Moldova FCA 1...3 22/01
EC Muntenia 1...4 16/01
EC Black Sea 1...7 22/01
Milan (EU transactions) 1...0 21/01
Milan (BIO production Italy) 2...0 21/01

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 2...0 24/01

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 8...1 31/12
FOB Rotterdam 7...9 21/01

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...9 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 8...4 31/12

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 6...6 24/01
FOB Rotterdam 7...0 17/12

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 2...0 24/01

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 24/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 24/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 23/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 22/01 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 9/01 este 1...8 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 22/01 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 21/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 21/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 21/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 11/01 este 1...3 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 24/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 24/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 23/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 22/01 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 21/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 21/01 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 22/01 este 2...2 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 11/01 este 1...4 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de LIFFE di Londra din data de 23/01 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 22/01 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 11/01 este 1...4 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 15/01 este 3...8 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 22/01 este 3...8 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 11/01 este 3...8 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 24/01 este 4...5 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de ICE Canada din data de 24/01 este 3...9 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 24/01 este 2...4 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 22/01 este 2...7 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 22/01 este 3...3 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 21/01 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 21/01 este 5...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (national transactions) din data de 21/01 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 11/01 este 2...7 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 22/01 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 16/01 este 1...4 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 22/01 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 21/01 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 21/01 este 2...0 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 24/01 este 2...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/12 este 8...1 EUR/t

 • Pretul la Olio di girasole publicat de FOB Rotterdam din data de 21/01 este 7...9 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...9 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 31/12 este 8...4 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 24/01 este 6...6 EUR/t

 • Pretul la Olio di soia publicat de FOB Rotterdam din data de 17/12 este 7...0 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 24/01 este 2...0 EUR/t