Mais

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 18/09
CME di Chicago 1...7 18/09
DAP Constanta (media) 1...0 16/09
Landmar Moldova FCA 1...8 18/09
EC Constanta 1...3 27/08
EC Black Sea 1...8 16/09
Milan (national transactions) 1...0 15/09
Milan (EU transactions) 1...0 15/09
Romania - NordVest 1...6 18/09
Milan (BIO production Italy) 2...0 15/09
ELA General - Bid (Moldova) 1...0 7/09

Grano di pane

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 18/09
CME di Chicago 1...8 18/09
DAP Constanta (media) 1...0 18/09
Landmar Moldova FCA 1...5 18/09
Romania - NordVest 1...6 18/09
Milan (national transactions) 1...0 15/09
Milan (EU transactions) 1...0 15/09
EC Black Sea 1...0 16/09
ELA General - Bid (Moldova) 1...8 7/09

Grano mangime

I prezzi espressi in EUR/t
LIFFE di Londra 1...6 18/09
Landmar Moldova FCA 1...2 18/09
ELA General - Bid (Moldova) 1...4 7/09

Girasole

I prezzi espressi in EUR/t
DAP Constanta (media) 3...8 18/09
Landmar Moldova FCA 3...3 18/09
ELA General - Bid (Moldova) 2...6 7/09
Romania - NordVest 3...3 18/09
EC Bordeaux 3...1 16/09
EC Ukraine 3...4 16/09

Stupro

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 3...0 18/09
ICE Canada 3...0 18/09
DAP Constanta (media) 3...0 4/08
Romania - NordVest 3...2 11/09

Soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...6 18/09
Landmar Moldova FCA 2...7 18/09
Romania - NordVest 3...8 18/09
EC Ukraine 3...1 16/09
Milan (foreign transactions) 3...0 15/09

Orzo da foraggio

I prezzi espressi in EUR/t
Landmar Moldova FCA 1...9 18/09
DAP Constanta (media) 1...0 12/08
Romania - NordVest 1...2 18/09
EC Muntenia 1...0 17/09
EC Black Sea 1...0 16/09
Milan (EU transactions) 1...0 15/09
Milan (BIO production Italy) 2...0 15/09
ELA General - Bid (Moldova) 1...9 7/09

Piselli

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Port Francia 2...0 17/09

Olio di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
US Golfo del Messico 8...5 31/08

Farina di girasole

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Ucraina 1...9 5/04

Olio di colza

I prezzi espressi in EUR/t
FOB Rotterdam 7...4 31/08

Colza

I prezzi espressi in EUR/t
MATIF Parigi 1...0 23/12

Olio di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 6...3 18/09

Farina di soia

I prezzi espressi in EUR/t
CME di Chicago 3...6 18/09

Preturi si cotatii bursiere de azi

Pret Mais

 • Pretul la Mais publicat de MATIF Parigi din data de 18/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de CME di Chicago din data de 18/09 este 1...7 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de DAP Constanta (media) din data de 16/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...8 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Constanta din data de 27/08 este 1...3 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de EC Black Sea din data de 16/09 este 1...8 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (national transactions) din data de 15/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (EU transactions) din data de 15/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Romania - NordVest din data de 18/09 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 15/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Mais publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 7/09 este 1...0 EUR/t

Pret Grano di pane

 • Pretul la Grano di pane publicat de MATIF Parigi din data de 18/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de CME di Chicago din data de 18/09 este 1...8 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de DAP Constanta (media) din data de 18/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...5 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Romania - NordVest din data de 18/09 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (national transactions) din data de 15/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de Milan (EU transactions) din data de 15/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de EC Black Sea din data de 16/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Grano di pane publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 7/09 este 1...8 EUR/t

Pret Grano mangime

 • Pretul la Grano mangime publicat de LIFFE di Londra din data de 18/09 este 1...6 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Grano mangime publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 7/09 este 1...4 EUR/t

Pret Girasole

 • Pretul la Girasole publicat de DAP Constanta (media) din data de 18/09 este 3...8 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 3...3 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 7/09 este 2...6 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de Romania - NordVest din data de 18/09 este 3...3 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Bordeaux din data de 16/09 este 3...1 EUR/t

 • Pretul la Girasole publicat de EC Ukraine din data de 16/09 este 3...4 EUR/t

Pret Stupro

 • Pretul la Stupro publicat de MATIF Parigi din data de 18/09 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de ICE Canada din data de 18/09 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de DAP Constanta (media) din data de 4/08 este 3...0 EUR/t

 • Pretul la Stupro publicat de Romania - NordVest din data de 11/09 este 3...2 EUR/t

Pret Soia

 • Pretul la Soia publicat de CME di Chicago din data de 18/09 este 3...6 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 2...7 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Romania - NordVest din data de 18/09 este 3...8 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de EC Ukraine din data de 16/09 este 3...1 EUR/t

 • Pretul la Soia publicat de Milan (foreign transactions) din data de 15/09 este 3...0 EUR/t

Pret Orzo da foraggio

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Landmar Moldova FCA din data de 18/09 este 1...9 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de DAP Constanta (media) din data de 12/08 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Romania - NordVest din data de 18/09 este 1...2 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Muntenia din data de 17/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de EC Black Sea din data de 16/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (EU transactions) din data de 15/09 este 1...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de Milan (BIO production Italy) din data de 15/09 este 2...0 EUR/t

 • Pretul la Orzo da foraggio publicat de ELA General - Bid (Moldova) din data de 7/09 este 1...9 EUR/t

Pret Piselli

 • Pretul la Piselli publicat de FOB Port Francia din data de 17/09 este 2...0 EUR/t

Pret Olio di girasole

 • Pretul la Olio di girasole publicat de US Golfo del Messico din data de 31/08 este 8...5 EUR/t

Pret Farina di girasole

 • Pretul la Farina di girasole publicat de FOB Ucraina din data de 5/04 este 1...9 EUR/t

Pret Olio di colza

 • Pretul la Olio di colza publicat de FOB Rotterdam din data de 31/08 este 7...4 EUR/t

Pret Colza

 • Pretul la Colza publicat de MATIF Parigi din data de 23/12 este 1...0 EUR/t

Pret Olio di soia

 • Pretul la Olio di soia publicat de CME di Chicago din data de 18/09 este 6...3 EUR/t

Pret Farina di soia

 • Pretul la Farina di soia publicat de CME di Chicago din data de 18/09 este 3...6 EUR/t